Porady okulistyczne i optyczne

Jak to wygląda czyli kilka słów o przebiegu badania Twojego dziecka

JAK TO WYGLĄDA, CZYLI KILKA SŁÓW O PRZEBIEGU BADANIA

Pierwszym etapem wizyty jest zebranie wywiadu od Rodziców na temat stanu zdrowia dziecka.


 Lekarz zadaje m.in. następujące pytania:
•    jaki jest aktualny stan zdrowia dziecka?
•    czy w ostatnim czasie coś szczególnie zaniepokoiło Rodziców?
•    czy w rodzinie występowały choroby oczu i wady wzroku?
•    czy dziecko cierpi na choroby przewlekłe?
•    jak przebiegał okres noworodkowy (czy dziecko było wcześniakiem, czy wystąpiły komplikacje przy porodzie, np. niedotlenienie okołoporodowe itp.)?

Po wywiadzie przystępujemy do badania:
•   ustawienia oczu dziecka – w tym celu rzutujemy światło na oczy i obserwujemy, czy refleksy są symetryczne, następnie zakrywamy na chwilę naprzemiennie oczy. W razie wątpliwości lub zaobserwowanych odchyleń przeprowadzamy badanie na synoptoforze, czyli urządzeniu, które w obiektywny sposób pomaga ocenić kąt zeza,
•   ruchomości gałek ocznych – badanie ruchomości gałek ocznych sprawdza prawidłowe działanie wszystkich mięśni oczu i polega na patrzeniu w różnych kierunkach,
•  ostrości wzroku – badanie przeprowadzamy z użyciem tablic z literkami, cyferkami i obrazkami zarówno do dali, jak i do bliży,

•  ocena wady wzroku autorefraktometrem - u dzieci poniżej 3 roku życia autorefraktometrem ręcznym ( Retinomax 3).

•  widzenia przestrzennego i barwnego.Szczegółowe badania obejmują:
•  badanie w lampie szczelinowej i/lub u mniejszych dzieci we wzierniku obuocznym Fissona – badanie to pozwala ocenić struktury przedniego odcinka oka (rogówkę, tęczówkę, źrenicę oraz komorę przednią oka) i tylnego odcinka oka (tzw. dno oka, czyli siatkówkę). Badanie przedniego odcinka oka pozwala wykryć wady wrodzone, genetyczne i pourazowe, natomiast badanie tylnego odcinka oka daje obraz stanu siatkówki z jej naczyniami krwionośnymi i nerwem wzrokowym. Przed badaniem dna oka podajemy krople rozszerzające źrenicę,
•    badanie po cykloplegii – w którym stosując roztwór cyklopentolatu do jednorazowego zakroplenia (badanie następuje po ponad 30 minutach od podania środka), „wyłączamy” akomodację* oka.


*Akomodacja jest zdolnością nastawczą soczewki oka do ostrego widzenia z bliska. Przy badaniu wzroku dzieci i osób młodych może ona fałszować wynik badania.

Po badaniu lekarz omawia z rodzicami, oczywiście w obecności i przy aktywnym udziale małego pacjenta, tryb dalszego postępowania, w szczególności możliwe sposoby korekcji wady wzroku, stosowanie okularów lub soczewek kontaktowych, zalety i ograniczenia każdej z tych metod, ewentualną konieczność ćwiczeń wzrokowych i rytm planowanych wizyt kontrolnych.
Jeżeli okaże się, że przyczyną dolegliwości nie jest wada wzroku, lecz inne schorzenie układu wzrokowego, wtedy okulista również szczegółowo omawia rozpoznanie i proponowane leczenie, tryb postępowania, ewentualnie konieczność wykonania kolejnych badań lub konsultacji u innych specjalistów. W rozmowie tej lekarz wyjaśnia także wszystkie wątpliwości pacjenta i jego rodziców, odpowiada na pytania i może wręczyć dostępne materiały edukacyjne.


Autor artykułu

Dr n. med. Magdalena Dalz

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który ukończyła w 2009 roku. W 2010 roku rozpoczęła tamże studia doktoranckie. Od 2012 roku pracuje na stanowisku młodszego asystenta w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie. Coroczny uczestnik szkoleń, konferencji i zjazdów okulistycznych. Na swoim koncie ma wystąpienia na sympozjach oraz publikacje naukowe.